POD-275S 230 V Modul prepäťovej ochrany

Logus90 - prepäťovka

Cena s DPH:
17,40 €
Cena bez DPH:
14,50 €
 
Dostupnosť tovaru:
tovar na ceste
Obj. čislo:
92.135
-+

Potrebujem poradiť / Chcem zadať dopyt
Rýchla otázka

POD-275S 230 V Modul prepäťovej ochrany

Popis: Prepäťové ochrany typu 3 (D) POD-275 a POD S Modulové vyhotovenia určené k dodatočnej inštalácii k už zabudovaným zásuvkám, do inštalačných krabíc, kanálov alebo priamo do koncových elektrických prístrojov a zariadení.Sú vybavené akustickou signalizáciou, voliteľne aj optickou signalizáciou. Prepäťová ochrana typu 3 (trieda III, D) je určená pre kategóriu prepätia I, kde je koordináciou izolácie stanovené maximálne prepätie 1,5 kV pre sieť 230/400 V. Táto prepäťová ochrana slúži k zvedeniu energie prepäťových impulzov vo vedeniach na konci zásuvkových okruhov alebo v rozvádzačoch elektrických strojov zariadení. Hoci uvedené normy vyžadujú komplexnú inštaláciu prepäťových ochrán v stupňovitom usporiadaní typu 1, 2, 3, samostatne inštalovaná prepäťová ochrana typu 3 taktiež dokáže zviesť značnú časť prepätí pripojených na napájaciu sieť. INŠTALÁCIA PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN - SPD Požiadavky na voľbu a spôsob inštalácie prepäťových ochrán v elektrických zariadeniach budov popisuje norma STN 332000 „Elektrické zariadenia budov - ochranné zariadenia proti prepätiu“ a IEC 60364-53 „Elektrické inštalácie budov“, časť 5-53 „Výber a montáž elektrických zariadení“, sekcia 534 „Zariadenia na ochranu proti prepätiu“. V uvedených normách je popísané usporiadanie a zapojenie prepäťových ochrán pre jednotlivé typy sietí a špecifikované sú tiež základné parametre prepäťových ochrán pre jednotlivé oblasti použitia. Tieto normy uvádzajú aj potrebu zabezpečenia energetickej koordinácie jednotlivých stupňov v systéme prepäťovej ochrany tak, aby tieto stupne správne spolupôsobili. Norma predpisuje zaradenie impedancii medzi jednotlivé stupne prepätovej ochrany, ktoré môžu byť dosiahnuté vlastnou impedanciou dostatočne dlhého vedenia medzi jednotlivými stupňami. Keďže moderné prepäťové ochrany KIWA triedy I (B), alebo triedy II (C), spĺňajú aj požiadavky nasledujúcich stupňov, nie je potrebné v rámci daného rozvádzača , alebo v jeho okolí (cca do 5m) použiť ďalší stupeň, pri čom je zaistená ochrana až na úrovni triedy III (D). V prípade prepäťovej ochrany na báze varistora napr. PO I a PO II zo sortimentu KIWA vzhľadom k rovnakej reakčnej dobe obidvoch stupňov bolo skúškami a meraniami zistené dostatočné oddelenie už pri použití vedenia dĺžky cca 1,5 m. Impedancia vyvolaná zaradením takéhoto vedenia plne koordinuje rozdelenie energie medzi jednotlivé varistorové stupne aj pri najnepriaznivejších tolerančných odchýlkach jednotlivých stupňov

Potrebujem poradiť / Chcem zadať dopyt

Otázka k tovaru: POD-275S 230 V Modul prepäťovej ochrany - (92.135)

Súvisiace produkty

21110: Zásuvka bezskrutková

21110: Zásuvka bezskrutková

Obj. čislo: 21110
Logus90 - zásuvka

3,72 € s DPH

21111: Zásuvka

21111: Zásuvka

Obj. čislo: 21111
Logus90 - zásuvka

3,60 € s DPH