Kontakty

Kontakty

ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.


sídlo: Pri Jelšine 3636/1, 949 01 Nitra  google maps
Otváracia doba PO až PIA: 7:00 do 15:30 hod.

Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 13541/N.

IČO: 365 49 967
DIČ: 2020154400
IČ-DPH: SK2020154400

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

č. účtu: 226115193/7500   ČSOB Nitra
IBAN: SK27 7500 0000 0002 2611 5193 
BIC: CEKOSKBX

 

Odbyt / sklad / expedícia
    Klaudia Szorádová
    mobil:  +421 907 982 328
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.2
    e-mail: odbyt@elkoep.sk
 

 

back office / informácie o objednávkach
    Zuzana Podbehlá 
    mobil: +421 907 707 394
    tel: +421 37 6586 731, klapka č. 1 
    e-mail: elkoep@elkoep.sk
 

 

e-shop správca / informácie o objednávkach
    Miroslav Krajanec
    mobil: +421 911 450 111
    tel: +421 37 6586 731, klapka č.5
    e-mail: eshop@elkoep.sk
 
 
Obchodno-technický poradca / ZÁPAD
    Ing. Peter Horka
    mobil: +421 915 708 569
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.5
    e-mail: horka@elkoep.sk
 

 

Obchodno-technický poradca / VÝCHOD
    Jozef Ševčík
    mobil:  +421 908 701 381
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.6
    e-mail: sevcik@elkoep.sk 
 

 

iNELS technická podpora
    Ján Jochman
    mobil:  +421 918 340 891
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.4
    e-mail: jochman@elkoep.sk 
 

 

iNELS projektový manager
    .
    mobil:  +421 905 011 622
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.3
    e-mail: inels@inels.sk
 

 

Ekonomické oddelenie
    Magdaléna Baráthová
    mobil:  +421 917 678 302
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.7
    e-mail: e-mail: barathova@elkoep.sk 
 

 

Asistentka konateľa
    Jana Bartová
   
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.8
    e-mail: e-mail: bartova@elkoep.sk
 

 

Tipy, pripomienky a stažnosti / konateľ spoločnosti
    Jozef Barta
   
    tel: +421 37 6586 731 , klapka č.8
    e-mail: e-mail: barta@elkoep.sk 
 

 


web:    www.elkoep.sk    I    www.inels.sk 
Banka: ČSOB Nitra   I   č. účtu: 226115193/7500   I   IBAN: SK27 7500 0000 0002 2611 5193   I   BIC: CEKOSKBX


Kde nás nájdete:

Sídlo spoločnosti v Nitre   pozri na google maps

    

 
Centrála v Holešove (CZ)  pozri na google maps