NOVÝ CENNÍK  -  aktualizácia od 11.7.2022  (úprava cien Logus a Spelsberg)

Kontakty

ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o.


sídlo: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 13541/N.

IČO: 365 49 967
DIČ: 2020154400
IČ-DPH: SK2020154400

Osobný odber / prevádzka:                              
Pri Jelšine 3636/1   

949 01 NItra   odbyt@elkoep.sk
google maps

č. účtu: 226115193/7500   ČSOB Nitra
IBAN: SK27 7500 0000 0002 2611 5193 
BIC: CEKOSKBX

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1
 

 


e-shop objednávky / potvrdzovanie termínov / skladová dostupnosť:  asistent predaja
tel:+421 37 6586731 , klapka č. 1  I   e-mail: elkoep@elkoep.sk

Odbyt:   Klaudia Szorádová
tel:+421 37 6586731 , klapka č.2   I    GSM:  +421 907 982 328  e-mail: odbyt@elkoep.sk

Obchodno-technický poradca - ZÁPAD:  
mobil:  +421 915 708 569   I   e-mail: barta@elkoep.sk    I   tel:+421 37 6586731 , klapka č.5

Obchodno-technický poradca - VÝCHOD:   Jozef Ševčík
mobil:  +421 908 701 381   I   e-mail: sevcik@elkoep.sk    I   tel:+421 37 6586731 , klapka č.6

iNELS technická podpora:  Ján Jochman
mobil:  +421 918 340 891   I   e-mail: jochman@elkoep.sk    I   tel:+421 37 6586731 , klapka č.4

iNELS projektový manager:  Miroslav Krystýnek
mobil:  +421 905 011 622   I   e-mail: krystynek@elkoep.sk    I   tel:+421 37 6586731 , klapka č.3

ekonomické oddelenie:  Magdaléna Baráthová
mobil:  +421 917 678 302   I   e-mail: barathova@elkoep.sk    I   tel:+421 37 6586731 , klapka č.7

Tipy, pripomienky a sťažnosti:    Ing. Jozef Barta 
e-mail:elkoep@elkoep.sk    I   tel:+421 37 6586731 , klapka č.6


web:    www.elkoep.sk    I    www.inels.sk 
Banka: ČSOB Nitra   I   č. účtu: 226115193/7500   I   IBAN: SK27 7500 0000 0002 2611 5193   I   BIC: CEKOSKBX


Kde nás nájdete:

Sídlo spoločnosti v Nitre   pozri na google maps

 
Centrála v Holešove (CZ)  pozri na google maps