OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prevádzkovateľom internetového obchodu eshop.elkoep.sk je spoločnosť ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Pri Jelšine 3636/1, 949 01 Nitra, IČO: 36549967, DIČ: 2020154400, IČ DPH: SK2020154400, tel.: 037/6586731, e-mail: elkoep@elkoep.sk.

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto vás nižšie informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov, ktoré potrebujeme pre vybavenie vašej objednávky.

My v ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. prehlasujeme, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov zaobchádzame na základe právnych predpisov, ktoré sú s ochranou osobných údajov spojené.

1. Pri nakupovaní a registrácii je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o vás:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre),
 • voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • prihlasovanie meno v prípade registrácie,
 • vami zvolené heslo v prípade registrácie.
   

V prípade jednorazového nákupu registrácia nie je nutná a je možné nakupovať aj bez registrácie.

Tieto osobné údaje budú použité výlučne za účelom vybavenia vašej objednávky a sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém, kde budú uchované na dobu nevyhnutnú podľa príslušného zákona-po dobu 10 rokov na základe Zákona o účtovníctve.  Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.
Vaše osobné údaje získavame bez súhlasu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie zmluvy, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s nami v zmysle čl.6 ods.1 písm.b) GDPR.
Tieto osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre naplnenie účelu spracovania– sú to  prepravné spoločnosti (GLS Slovakia, s.r.o.)– v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručovanie, telefónne číslo, e-mail a v prípade potreby aj celkovú cenu objednávky.

Pri registrácii je potrebné poskytnúť nasledovný zoznam osobných údajov o Vás:

•    meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená ako fakturačná),
•    voliteľné ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná),
•    e-mailová adresa,
•    telefónne číslo,
•    prihlasovanie meno,
•    vami zvolené heslo.

V rámci opatrení pred uzatvorením a s cieľom uzavretia kúpnej zmluvy spracúvame Vaše osobné údaje na účely Vašej registrácie v zákazníckom portáli nášho internetového obchodu. Registráciou získavate výhody- prístup k histórii nákupov, vidíte dostupnosť tovaru na sklade, máte prideleného obchodníka.
Ak si želáte zaregistrovať sa, potrebujeme nato Váš súhlas. Osobné údaje získané za účelom registrácie spracúvame v zmysle čl.6 ods.1 písm.a) GDPR. Súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím políčka „Chcem sa registrovať“. Osobné údaje budú spracúvané v zákazníckom portáli po nevyhnutne potrebný čas, minimálne po dobu existencie Vášho účtu na zákazníckom portáli. Po registrácii môžete svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení do svojho konta. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude deaktivované.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č.351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

2. Ak si želáte dostávať informácie o novinkách, zľavách a akciách spoločnosti ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. emailom, potrebujeme nato váš súhlas. Osobné údaje (email) získané za účelom informovania o novinkách, akciách a zľavách spracúvame v zmysle čl.6 ods.1 písm.a) GDPR. Súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím políčka „Chcem dostávať novinky, zľavy a akcie spoločnosti ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. emailom“ na dobu do odvolania. Na registráciu používame postup tzv. dvojitého explicitného súhlasu (double-opt-in), vaša registrácia bude dokončená len v prípade, ak ju potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý bude súčasťou vám zaslaného potvrdzujúceho e-mailu na tento účel. Kliknutím na odkaz zároveň prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, tak ste požiadal/a svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu, s okamžitou účinnosťou písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

3. Ak potrebujete poradiť alebo máte rýchlu otázku ku konkrétnemu výrobku, môžete použiť formulár Rýchla otázka, ktorý sa nachádza pod každým produktom. Na použitie kontaktného formuláru je potrebné vyplniť: meno a priezvisko, e-mail, vašu otázku, overovací kód pre odoslanie formuláru, tel. číslo nie je nevyhnutné.
Tieto osobné údaje budú použité za účelom, aby sme odpovedali na Váš dotaz a v prípade potreby na zaslanie Vami požadovaného informačného materiálu. Informácie, ktorá nám budú poskytnuté budú zaslané osobe zodpovednej za vybavenie vášho dotazu. Údaje Vami zadávané sa prenášajú prostredníctvom zabezpečeného https/SSL pripojenia. Akonáhle bude Váš dotaz zodpovedaný a dôležité skutočnosti budú definitívne objasnené, Vaše osobné údaje spracované kontaktným formulárom budú vymazané.
Ako právny základ slúži čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas, ktorý je nevyhnutný pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutie požadovaných informácií.

4. Ak potrebujete poradiť alebo máte otázku ku konkrétnemu výrobku, objednávke,  môžete použiť pre rýchly kontakt s nami službu Smartsupp –  online chat alebo offline formulár (pokiaľ nie sme online). Primárnou funkcionalitou služby je zaistenie komunikácie s návštevníkmi našich webových stránok v reálnom čase. Táto služba môže zbierať technické informácie o Vás - IP adresa, prehliadané stránky, dátum a čas návštevy webových stránok, región.  Pokiaľ nie sme online, svoju otázku nám môžete zanechať vyplnením formulára, kde je potrebné vyplniť: meno, priezvisko, e-mail a text správy  Tieto osobné údaje budú použité za účelom poskytovania zákazníckej podpory pre návštevníkov našich webových stránok. História chatu v službe Smartsupp bude uchovaná po dobu 1 roka za účelom vyhodnotenia používania tejto služby.  Ako právny základ slúži čl.6 ods. 1 písm. a) GDPR - súhlas, ktorý je nevyhnutný pre vybavenie Vašej požiadavky alebo poskytnutie požadovaných informácií.

Osobné údaje môžu byť sprístupnené tiež príjemcom, a to na základe zmlúv uzatvorených v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. využíva iba tých, ktorí poskytujú dostatočné záruky a zaviedli primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie splnenia požiadaviek Nariadenia a zabezpečenia ochrany práv dotknutej osoby.
Príjemcom môže byť: poskytovateľ účtovného systému, správca servera, správca e-shopu, poskytovateľ služby Smartsupp, správca prepojenia účtovného programu a e-shopu, e-mail marketingová spoločnosť, inkasná spoločnosť, portál Heureka.sk.

Prenos údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

Kedykoľvek máte právo obrátiť sa na nás (elkoep@elkoep.sk) a požadovať informácie a prístup k spracúvaniu vašich osobných údajov. Ďalej máte právo na:

 • opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov,
 • právo na výmaz osobných údajov,
 • právo na obmedzené spracúvanie osobných údajov,
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov,
 • právo na presnosť osobných údajov,
 • právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu,
 • právo na oznamovaciu povinnosť prevádzkovateľa v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov.
   

Ak nie ste spokojní s tým, akým spôsobom vaše osobné údaje spracovávame, teda ak sa domnievate, že postupujeme pri spracúvaní vašich osobných údajov protiprávne, alebo sa domnievate, že došlo k porušeniu niektorých z vašich vyššie uvedených práv, máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava 27 – Ružinov, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk; www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/; pevná linka: +421 /2/ 3231 3214 (sekretariát); fax: +421 /2/ 3231 3234).

Ochrana údajov

Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia používame napríklad šifrovaciu metódu v niektorých oblastiach (konto, registračný formulár). Informácie, ktoré zadávate, sa potom prenášajú v zašifrovanej forme cez SSL protokol, aby sa predišlo zneužitiu údajov zo strany tretej osoby. Ochrana údajov bude vždy aktualizovaná primerane aktuálnemu stavu techniky a softvéru.