Aktualizácia cenníka  -  platnosť od 3.6.2024, NA STIAHNUTIE

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač na DIN lištu s funkciou bezpečnostného teplomera a t

Jablotron - GSM
146,88 s DPH / ks 122,40 € bez DPH / ks
dodanie cca 7 dní

Univerzálny GSM komunikátor a ovládač na DIN lištu s funkciou bezpečnostného teplomera a t

Charakteristika

Ovládanie

2 výstupy – silový alebo signálový - aktivuje/deaktivuje výstup s možnosťou nastavenia časového impulzu (1 s – 24 h)
pomocou SMS alebo prezvonením z až 100 telefónnych čísel

Sledovanie stavu

pomocou vstupu sleduje stav iného zariadenia (výpadok prúdu, porucha, atď.)

Meranie teploty

s použitím snímača teploty JB-TS-PT1000 meria aktuálnu teplotu a reportuje prekročenie nastavenej hraničnej hodnoty

Termostat

s použitím snímača teploty JB-TS-PT1000 meria aktuálnu teplotu a podľa nastavenej teploty (komfortná alebo ekonomická) spína silový výstup REL1 (napr. elektrokotol, infražiarič, apod.). Komfortnú a ekonomickú teplotu je možné nastaviť a prepínať medzi nimi vzdialene SMS príkazom.

Počítadlo impulzov

umožňuje pripojiť až dva externé merače spotreby s impulzným výstupom (ako napr. elektromery, plynomery alebo vodomery) alebo jeden merač s rozlíšením nízkej a vysokej tarify. Režim počítadla impulzov poskytuje formou SMS správ informáciu o ich aktuálnom stave alebo prekročení nastavených hraníc.

Technické parametre:

 • Napájanie: 230 V AC/50 Hz, zariadenie triedy ochrany II.
 • Napájací príkon: stredná kľudová hodnota 1,2 W, (3,5 W pri zopnutom relé)
 • Ochranné istenie: 1 A; typ A
 • Vnútorný zálohovací akumulátor: Polymer Lithium-ion 300 mAh
 • Doba zálohovania: 3 hodiny
 • Pracovné pásmo GSM modulu: GSM/GPRS Quad Band, 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 • Zaťažiteľnosť kontaktov relé REL1:
 • Maximálne spínané napätie: 250 V AC; 24 V DC
 • Odporová záťaž (cos?=1): max. 16 A
 • Indukčná, kapacitná záťaž (cos?=0,4): max. 3 A
 • Žiarivky: max. 3 A/690 VA
 • Žiarovky (halogény): max. 1000W
 • Minimálna DC spínaná záťaž: 10 mA; 5 V DC
 • Kontakty relé sú galvanicky oddelené od zariadenia, spĺňajú požiadavky na bezpečnostnú izoláciu 4 kV.
 • Vstup IN1: Vstup je aktívny pri spojení s GND, max. 24 V
 • Vstup/výstup IN2/REL2: Vstup je aktívny pri spojení s GND, max. 24 V,
 • Výstup spína proti GND, ochrana výstupu 100 mA, max. napätie 24 V
 • Vstupy IN1 a IN2 sú kompatibilné s impulzným výstupom SO elektromerov triedy B podľa STN EN 62053-31
 • Vstupy TH pre teplotný snímač (JB-TS-PT1000): rozsah -30 až +125 °C (max. dĺžka pripojenia 10 m)
 • Pomocný napájací výstup: +5 V DC/max. 100 mA, nezálohované
 • Rozsah prevádzkových teplôt: 0 °C až +40 °C
 • Stupeň krytia predného panelu: IP20
 • Rozmery (bez antény): 90 x 36 x 58 mm
 • Hmotnosť: 140 g
 • Bezpečnosť: STN EN 62368-1
 • EMC: STN ETSI EN 301 489-7, STN EN 55024, STN EN 55032, STN EN 60730-1
 • Rádiové vyžarovanie: STN ETSI EN 301 419-1, STN ETSI EN 301511, STN EN 50518
 • Podmienky prevádzky: TÚSR č. VPR 34 / 2012

 

Overené zákazníkmi Heuréka